Поезията и изтриването на изреченото. Разговор с Цвета Софрониева

21