Светкавиците на интелигентността

Винаги, когато посещавам изложби на Андрей Даниел, имам чувството, че съм обладан от някакъв, бих го нарекъл разкошен магизъм, чиито наелектризирани теми – предизвикателни и впечатляващо стилизирани, са съсредоточени около намерението му да бъде артист и около връзките му, в качеството на артист, с хората, живота и предметите. При това с присъствието на завидна лична култура. И с винаги наложената престижна представа за себе си. [...]

Градоустройствени проблеми на Банския площад

Един от съвсем малкото градоустройствени мотиви, които имаме в столицата, е сигурно поставеният на ъгъл масив на джамията, който разсича монотонността на ул. „Мария Луиза“. Може би тъкмо неправилното положение на джамията, особено с тази хубава аркада, чиято крайна колона дори прекрачва тротоара – един ужас за автора на градоустройствения план на София – може би тъкмо тази неправилност дава и неочаквания чар за окото на идещия от ул. „Мария Луиза“. [...]