Центърът за независима журналистика с ръководител доц. Весела Табакова публично оповести миналата седмица приемането на Журналистически кодекс в националните електронни медии. Пътят на кодекса минава през две дискусии, организирани от Центъра за независима журналистика "Протест и медии" и "Къде свършва цензурата?" и продължава през подробно изучаване на документите от 30-те години до днес, които гарантират саморегулацията на журналистическата дейност в Западна Европа и САЩ. Авторите му са успели на две странички да съберат възловите морално-професионални проблеми, които стоят пред упражняването на тази дейност. Спазването на кодекса, разбира се, има доброволен характер, защото той не е закон, а съдържанието му е по-широко, тъй като важи и за печатните издания.
На срещата авторите му изразиха отрицателното си отношение към обсъждания в момента медиен проектозакон "Райчевски". Кодексът е осъществен и благодерание на помощта от програма "Професионални медии".
И.И.