Съобщение

Съюзът на българските филмови дейци ще определи годишните награди за българско филмово изкуство за периода 1996-1997 г. в следните раздели:
I раздел
- за игрален филм
- за документален филм
- за научнопопулярен филм
- за анимационен филм
II раздел
- за режисура в игралното кино
- за режисура в късометражното кино
- за литературен сценарий
- за операторска работа в игрално кино
- за операторска работа в късометражно кино
- за мъжка роля
- за женска роля
- за филмова сценография
- за художник по костюми
- за филмова музика
- за филмов звукозапис
- за филмов монтаж
- за анимация
- за филмова теория и критика

Всички продуценти, организации и създатели на български филми през периода 1996-1997 г. могат да направят своите предложения за участие в номинациите до 10 ноември 1997 г. в администрацията на СБФД - бул. "Дондуков" № 67.
Към предложенията трябва да се приложи копие на филма или касета (BETACAM или VHS) за представяне през публика и на членовете на управителните органи на СБФД.

УС на СБФД