Класическа Култура

Васил Бараков - последни срещи , разговора води Руен Руенов
Иван Ненов: Аз съм самотен духовно, разговора води Георги Каприев
Още за Иван Милев:
Циганин отвлича бяло момиче, Красимир Илиев
Самоанализите..., Милена Георгиева