Министерство на културата
Национален филмов център

На основание чл. 18 и чл. 26 от Правилника за устройството и дейността на Националния филмов център са определени следните дати за провеждане на заседания на националните комисии:
- 10 декември 1997 г. (сряда) на Националната комисия за документално и научнопопулярно кино;
- 11 декември 1997 г. (четвъртък) на Националната комисия за игрално кино;
- 12 декември 1997 г. (петък) на Националната комисия за анимационно кино.
Краен срок за приемане на кандидатстващите проекти - 21 ноември 1997 г.