Годишнината на Иван Милев бе хубав повод да се изтрият много шаблони и идеологически наслоявания върху неговото творчество - от народностен художник до едва ли не пролетарски адепт. Изгубил стойност е и твърде експлоатираният биографичен подход с вечното повторение на познатите факти. Предложените тук две статии се задълбочават конкретно в една съвършено непозната и в една малко дискутирана работа.