В Арт 36 бе открита самостоятелна изложба на кюстендилската художничка Елица Тодорова. Тя е сред водещите и утвърдени автори в града, а модерният й пластичен език и жизнерадостната й палитра са известни на ценителите на изобразителното изкуство и в страната, и в чужбина.
В тези камерни по своя характер платна художничката не е изменила на своята типична художествена образност. В творбите й конкретното, абстрактно-условното и приказно-фантастичното са взаимообвързани и одухотворени от размисъла на авторката за безконечния кръговрат в човешкото и природното битие, за непресекващия им ритъм. Елица Тодорова сътворява лъчезарни светове, а с изразителността на цвета и контура подчертава движението, ритъма, жеста, като свят и първичен ритуал, чистото и светлото витално начало в човешката природа.
Свежестта на възприятията в оценката на мотива и импулсивния заряд на нейната натура предопределят и емоционалната спонтанност на изобразителния й език. Структурното богатство в живописта на Елица Тодорова се подчертава от уравновесения свят на синьо-зелени и топло-оранжеви цветови стойности, от припряния, динамичен, ослънчен диалог на тонални хармонии, начупени със звънки, мажорни интонации. Бароковото избликване на формите от живописната материя и светочувствителния колоритен строй внушават нещо от праначалната материална и духовна стихия на съществованието.
Изкуството на Елица Тодорова е своеобразно, ярко поетично внушение на бликнали усещания за "непреходност и тайнствена вечност", зад чийто смисъл се опитва да достигне всеки постоянно търсещ творец.

Лидия Влахова