Заварих хаос - оставям хаос

Внимателният читател сигурно е забелязал, че в броя от 10 октомври т.г. в текста "Обединение - втори опит" са отделени няколко реда за трудностите, които срещат особено големите читалища при провеждането на отчетно-изборните събрания, задължителни за регистрацията им в съда. Като пример за подобни почти непреодолими трудности е споменат случаят в столичното читалище "Славянска беседа".
Още на 6 февруари 1997 г.с писмо до членовете на управителния съвет на читалището, във връзка с новия закон, изискващ пререгистрация на читалището, т.е. гласуване и на устав, председателят на читалището г-н Жорето Бахметьев предлага да се определи датата на събранието - 17 или 18 май. Той настоява да бъде извършена и финансова ревизия. "Във връзка с финансовия хаос трябва да определим финансовата си политика с наемателите" - пише председателят до управителния съвет...
Първото отчетно-изборно събрание е проведено през месец май. От 730 членове са присъствали 365... Пренасрочено е второто събрание за месец юни - от 960 са присъствали 363 човека...
Третото събрание е през септември - от общо 1033 членове са присъствали 419. Пак няма кворум, защото решенията за изменение и допълнение на устава се вземат с мнозинство от две трети от членовете на читалището.
След последното събрание остава спорен и въпросът за необходимия кворум при избора на настоятелство и председател. Тълкуването на закона от новоизбраното настоятелство едва ли ще се покрие с тълкуването, което трябва да направи съдът при евентуалното регистриране на читалище "Славянска беседа"...
"Заварих хаос - оставям хаос" - каза преди няколко години един от изгонените председатели на "Славянска беседа" в прощалното си слово.
Вече трети председател не може да се похвали с обичта на читалищните си членове. За кратко идва музикантът г-н Георги Цветков, пак за кратко е председател и артистът Иван Кондов, изглежда за кратко време ще се задържи и бившият учител Жорето Бахметьев.
В последните години всеки избор за нов председател в това читалище е свързан с разправии, с обвинения в най-черни престъпления, с политически оценки. Тези баталии, от 1990 до днес, нееднократно "регистрирани" в нашия вестник са банални и типични както за столицата, така и за други читалища в страната, каквито са например случаите в Кърджали и Кюстендил - обтегнати отношения между общината и читалищното настоятелство.
Целият проблем на "Славянска беседа" е кой да управлява богата материална база, с много странични доходи - бинго зала, търговски обекти, киносалон с около 300 места, базата на театъра. Тук трябва много ясно да кажем, че няма политическа сила през последните години, която да не е залагала свой екип в управлението на читалището. И резултатите са все едни и същи - пълен провал!
Сигурно прави впечатление голямата любов, която изведнъж обхваща някои столичани към читалището, особено в навечерието на всяко следващо събрание. Затова неудържимо (и необяснимо) расте броят на редовните му членове: май - 730, юни - 960, септември - 1033! Всяка политическа сила има пръст в това набъбване на членската маса, с цел да си осигури достатъчно гласове в изборите.
Хаосът и тежката атмосфера, нагнетявана често пъти и отвън, отнеха много от славата на "Славянска беседа" като читалище със 117-годишна история събирало под покрива си в продължение на десетилетия духовния елит на страната.
Не съм сигурен, че и следващият екип ще се измъкне лесно от тресавището, защото каквито и да са твърденията и обясненията на сегашния председател г-н Бахметьев, едно е ясно: и третото - последно събрание не успя да приеме устав с две трети от своите членове - нещо абсолютно задължително, за да бъде вписано читалището в регистъра на съда.
Любен Русков