Иван Вазов
"Под игото
"
ИК "Захарий Стоянов"
София, 1997
Цена 10 000 - 11 000 лева


"Интерпретация и свръхинтерпретация"
Умберто Еко
в дискусия с Ричард Рорти,
Джонатан Калър и Кристин Брук-Роуз
Превела Надя Дионисиева
"Наука и изкуство"
София, 1997
Цена 3000 лева


Иля Илф, Евгений Петров
"Дванадесетте стола"
Превела Татяна Балова
"Дамян Яков"
София, 1997
Цена 5500 лева


Куентин Тарантино
"Глутница кучета"
Превела Магдалена Куцарова-Леви
"Обединени издатели"
София, 1997
Цена 2600 лева


Реймон Арон
"История и диалектика на насилието"
Превела Евгения Грекова
"Любомъдрие"
Цена 3500 лева

Дени Дидро
"Недискретни бижута"
Превел Иван Кръстев
ЕА
Плевен, 1997
Цена 2500 лева