Бохуслав Мартину - най-"ренесансовият" композитор от първата половина на ХХ век, отвори своя ниша сред концертните програми. 12 ноември, зала 9 на НДК. Появи се с жанра, който му носел неизмерима радост по време на съчиняването, в който се "чувствал уютно и щастливо" - камерният. Появи се чрез изпълнители, които несъмнено оценяват музиката му - Лидия Ошавкова, Красимир Тасков, Евелина Арабаджиева и Ани Атанасова.
Без да са най-популярни, камерните творби на Мартину завладяват с това, че в тях се фантазира един особен свят. Той не е нито меланхолично-лиричният "романтичен" свят, нито драматичен или философски. Той не залага подтекст, а излъчва преди всичко музикална наслада, изразява една съвършена музикална игра. Част от този негов свят се ражда паралелно с музиката на Хиндемит, Шьонберг и Стравински, но остава "незаразена" в прекия смисъл. Заедно с това той съвсем не е носталгичен по Сметана и Дворжак, въпреки безспорната си връзка с тях.
Произведенията на Мартину, които прозвучаха и които представиха двата основни житейски периода - "френски" и "американски" - са избрани така, че да покажат особено специфичните черти на жанра. Като се започне от Дует № 1 - изключително оригинално произведение, писано по време на обучението на Мартину при Албер Русел във Франция, и се стигне до американските му опуси от средата на 40-те години. В Трио-то за флейта, виолончело и пиано и в Мадригаловата соната композиторът действително симфонизира камерния жанр, но го прави не в онзи смисъл, в който го прави късният Бетховен. Мартину предпочита Бах от соловата му камерна музика до "кончертите гросси", предпочита точния и изчистен инструментален звук и точно този тип състав (макар в съвременен инструментариум), в който някога се е музицирало. А тембрите са точно необходимите за неговата мисъл, за начина, по който да оплете и завърже звуковите линии.
Изпълнителите-инициатори на този концерт (12 ноември, зала 9 на НДК) завислят да останат в "музикалната ниша" на композитора с нови концерти, обявени "С музиката на Бохуслав Мартину".
Милена Божикова