Творческата гилдия в Еслинген обявява конкурс за тазгодишната си награда за поезия "Николаус Ленау". Престижната награда, учредена на името на родения през 1802 г. в Чотад край Тимишуара немски поет, се присъжда от 1985 г. насам. В конкурса за 1998 г. могат да участват немскоезични автори, както и автори от страните в Средна и Източна Европа, чиито произведения са превеждани и издавани на немски език.
Условията на конкурса не предвиждат ограничения по отношение на темите. Предложените стихосбирки трябва да са публикувани през последните пет години. Наградата за поезия "Николаус Ленау" се дотира от германското федерално министерство на вътрешните работи с 11 000 марки и ще бъде връчена в рамките на публично четене. Издателства, вестници, списания, институции и германисти могат да отправят предложенията си до журито, като изготвят тези предложения в пет екземпляра. Крайният срок за участие в конкурса е 15 февруари 1998 г.