IX европейски форум
за телевизия и кино

От 6 до 10 ноември в Лисабон се проведе годишен форум за аудиовизия на страните-членки на Европейския съюз. Това е среща на най-високо равнище, в която представители на Европейската комисия и на националните съвети за радио и телевизия решават медийната стратегия за следващата година, принципите за развитие на аудио-визуалния пазар, решават се финансови аспекти, свързани с въвеждането на нови технологии в аудиовизията.
Една от водещите теми на форума беше аудио-визуалната политика и регулацията на медиите в Европа. И докато у нас цари странна немара и правен нихилизъм в областта на радиото и телевизията и се дебатират проблеми като "Има ли обществена телевизия в Европа и необходим ли е закон за частните електронни медии у нас?", в Европа се говори за конвергенция на медиите, за водещата роля на кабелните оператори при разпространяване на радио-, тв програми, информационни услуги, мултимедийни продукти. Новите технологии поставят традиционната масова комуникация в нови условия, където индивидуализацията на съобщенията, личният избор доминират над познатите ни форми на масово общуване.
За Европа изваждането на кабелните оператори за разпространение на радио- и тв програми от общ рамков закон за електронните медии е нещо като завръщане към каменната ера и хаоса, а дебатът за държавни медии или обществени ни връща в омагьосания свят на тоталитарните общества.
Страните от Централна и Източна Европа отдавна създадоха своите рамкови закони за електронните медии, по силата на които гарантираха тяхната институционална и финансова независимост, създадоха частни тв мрежи и кабелно-разпределителни системи по последен вопъл на технологията в големите си градове. Така те гарантираха плурализма на формите на собственост, на начините за разпространение на радио- и тв програми по кабел, сателит и ефир и гарантираха гражданския достъп до мултимедийни услуги.
Днес те дискутират европейски аудио-визуални програми, които да са път към мултикултурна и обединена Европа, единни европейски стандарти и правила на играта в телевизия без граници. А ние продължаваме да търсим странни свои критерии и български пътища, които ни правят откриватели в края на ХХ век на колелото.
Светлана Божилова