Франция, вечната и новата от Елена Михайловска и Дания, голямата и малката от Петър Шопов са двете напълно готови книги от проекта "Очерци за европейските страни", които бяха представени на 6 и на 12 ноември. "Очерци за европейските страни" е поредица, финансирана от европейския фонд на фондация "Отворено общество". Проектът започва през 1995 г. с конкурс по схема на експертния съвет на европейския фонд. Спечелилите конкурса трябва да напишат популярни очерци за избрана от тях европейска страна, като книгата им да обхваща всички области: история, география, изкуство, икономика и т.н. В ръкопис са готови очерците за осемнайсет страни. Очеркът за Чехия е дори вече под печат, а във фондацията се надяват, че до края на годината ще излезе и очеркът за Албания.

К