Водалей се нарича керамичната изложба, която Петринел Гочев подреди на 14 ноември във Варненската художествена галерия. Двадесетте керамични съда, изработени с много старата техника ангоба, са вдъхновени от творчеството на Йордан Радичков и са посветени на писателя. Това посвещение, както и обстоятелството, че младият Гочев с едната си половина е приклещен в театъра, а с другата - в изобразителното изкуство, обясняват факта, че показаните предмети са нещо повече от грънци. Скупчени един до друг те въздействат като архитектурни обекти - един невъзможен град, събрал заедно далечни епохи и култури. Уж съдове за вода, но някак и пирамиди, и кули, и куполи едновременно. Тъй крехки, сякаш в продължение на векове разни екзотични красавици са наливали вода в тях, а после са я изливали, за да се окъпят. Днес като почукаш археологическите им коруби, отвътре долитат странни гласове. Гласове на верблюди, предполагам.
Симона Янкова