Александър Шурбанов
Звън на време
Избрано
Свободно поетическо общество
София, 1997
Цена 1600 лева

Стефан Продев
Есента на думите
(Послания. Страсти. Ангажименти.)
Български писател
София, 1997
Цена 2500 лева

Стефан Продев
Под знака на Дева
Новели
Български писател
София, 1997
Цена 2500 лева

Алберт Бенбасат
Еротичният жизнетворчески
роман на Андрей Протич
Фондация Яворов
София, 1997
Цена 1600 лева