Съставът на Националната театрална комисия, която ще извърши подбора на онези 12 драматични и 7 куклени театъра (от явяващи се на конкурса 17 драматични и 9 куклени), които ще получават държавна субсидия за следващите две години, беше обявен от заместник-министъра на културата Николай Поляков на 22 ноември. Когато излезе тази информация, вече ще са известни и резултатите от конкурса. И ще стане ясно, кои 9 театъра ще разчитат само на уговорени общински субсидии за половината от необходимите им средства за осигуряване на предвиждания в тях брой работни заплати и съответното обществено осигуряване.
По думите на Николай Поляков 50% от състава на комисията е определен от самите състезаващи се театри, а другите 50% от Националния център за театър и Министерството на културата.
Комисията ще оценява писмените проекти на театрите по точкова система от 37 показатели, групирани в 6 групи: художествени; подкрепа от общините; финансово-икономически; управленски - стратегия на театъра; показатели, свързани с публичността и рекламата; национално значими и международни изяви.
Отговорната и твърде главоломна работа по подбора на театрите ще извършат популярни театрални дейци, сред които преобладават колеги с актуален авторитет. Който и както и да съставя подобна комисия, нейният състав винаги ще бъде оспорим.
Ако изходим от тезата, че развитието на даден театър е по-скоро плавен процес ("където е текло, пак ще тече"), тогава съставът на комисията за драматични театри като цяло няма необходимото познание за художествения живот през последните години в конкуриращите се театри. Разбира се, не са много хората, които имат системни наблюдения върху процесите в извънстоличните театри, но натрапчивото изолиране на представители на театралната ни критика от състава на комисията, прави този проблем съвсем нерешим.
Ако пък си дадем сметка, че реформата се прави в името на младите театрали, на тези, които след време ще работят в променени условия и при променена мотивираност за работа, тогава комисията е уязвима в своята (най-общо казано) средна възраст. Интересите на тези, чието бъдеще днес се определя, не са застъпени в иначе достатъчно разширения състав на комисията.
Националната театрална комисия, чийто мандат е двегодишен, ще бъде председателствана от Николай Поляков, а нейн секретар ще е директорът на Националния център за театър Стефан Янков. Фактически са оформени две подкомисии:
За драматични театри:
Златина Тодева, актриса
Цветана Манева, актриса,
Николай Бинев, актьор
Стефан Данаилов, актьор
Венцислав Кисьов, актьор
Бина Харалампиева, режисьор
проф. Христо Христов, режисьор
Красимир Спасов, режисьор
Боян Папазов, драматург
Юрий Дачев, драматург
Нейко Нейков, сценограф

За куклени театри:
Анастасия Янкова, актриса
Нина Сивинова, актриса
Павлина Трифонова, актриса
Яна Цанкова, режисьор
Злати Златев, режисьор
Петър Пашов, режисьор
Славчо Маленов, режисьор.

Накрая Николай Поляков огласи позицията на Министерството на културата, че няколко години държавната собственост върху сградите на театрите няма да се прехвърля на общините с цел да се гарантира използването на материалната база за културни дейности.

Никола Вандов