В художествената галерия в Димитровград е открита изложба, озаглавена "50 години Димитровград. Пазар. Някои съображения". Представени са фотоколажи от Милена Тодева и инсталация от отпадъчен полиетилен на Дан Тенев. Художникът обяснява замисъла на изложбата с думите: "Същността на идеята е в разкриването на моментите, в които изкуството абсорбира и преобразява социалната енергия - един безкраен процес на кръговрат и обмен. Значенията, които ни разкрива кръговратът на тази социална енергия, не са нито непоклатими, нито трансцендентни". Именно съображенията на изкуството спрямо средата се опитват да изкажат в изложбата си двамата автори.
Ваня Ангелова