Измина една година от нелепата смърт на пловдивската художничка Елена Каблешкова. За първи път нейните творби се срещнаха със зрителите в ретроспективната й изложба. Никой не беше се докосвал така цялостно до творчеството на тази извънредно деликатна художничка, крила ги незаслужено дълги години поради голямата си самовзискателност и изключителна скромност. Творчеството на Елена Каблешкова обхваща ученическите й години в Софийската художествена гимназия, студентските - във Велико Търново и пловдивските години на не така дългия й живот. Творчество, свързано със сценографията, живописта и графиката. Невероятното количество рисунки включва композиции, портрети и пейзажи на един изтънчен рисувач. Родната къща, гледана от птичи поглед, от вътрешността на самотата, от поетичния полет на съвършенството, очарова зрителя. Разкрива музикалните ритми на душевното откровение.
Живописта на Елена е страстна, хармонична, пламтяща. Любимите й персонажи - балерините, носят искрено възхищение от Дега, собствено решение на композициите, трепета на женската виталност, преклонение пред красотата. Живопис, прекършена от личната трагедия на сблъсъка между жестокостта и нежността, между реалността и невидимите терзания на висок човешки морал и изтънчена творческа свобода.

В Националния исторически музей е представена изложбата от Държавната художествена галерия - Пловдив, "Те създадоха България". Изложбата има преди всичко социален и исторически характер. Тя отразява творчеството на възрожденския художник Георги Данчов, носещо окраската на патриотичните му позиции и страстта му към отбелязване на значимите личности, заобикалящи го през целия му живот. Самият художник има необикновена съдба. Той рисува икони и стенописи, занимава се с фотография, следва Васил Левски в Южна България, броди по пътищата на заточението към Диарбекир. Вписва се в живота на Нова България като депутат, заместник-кмет на Пловдив, организатор на Първото международно изложение в Пловдив, училищен наместник, читалищен деятел, художник на своето време.
Георги Данчов създава живописни и графични портрети на Васил Левски, Христо Ботев, капитан Райчо Николов, Захари Стоянов, Стефат Стамболов. И той не само пресъздава портретите на тези личности. Той строи съвременна България, той е съпричастен на дейността на всеки един от тях.
Изложбата, макар и незабелязана от столичната преса, има претенции за първи път да представя така цялостно творчеството на художника. За първи път са показани заедно трите живописни портрета на Васил Левски и два графични. За първи път се представят и портретите на Александър II, наречен Освободител, и на княз Александър Батенберг и неговия син Крум-Асен Батенберг. Изложен е и новооткритият от наследниците на Иван Андонов, както и портретът на поп Ангел Чолаков, участвал в Съединението от 1885 г.
Изложбата "Те създадоха България" е придружена от каталог от графичните творби на Георги Данчов, който е приносен в изясняване творческия път и богатата житейска съдба на този необикновен българин.

Светла Москова