Художникът Милослав Бонов-Мибо подреди в галерия "Тирком" двайсет и шест свои творби, създадени от началото на годината. Неговите приятели и почитатели са респектирани както от графичните листове, така и от естетизираната обобщеност на деветте пластики, изпълнени в мрамор, бял врачански камък и метал. Литографиите и сухите игли са групирани в няколко тематични цикъла: "Бутнатият камък", "Спектакъл", "Храна за рибки", "Трева", "Самоковски графики", всеки от които има самостоятелна концепция. Например "Бутнатият камък" е създаден след като авторът вижда скалните рисунки (които и досега не са датирани) в едноименната труднодостъпна местност край село Кунино, Романска община. От тях идва рисунъчната пестеливост и графичната обобщеност на цикъла. А "Повъртеника" е своеобразна въвеждаща скулптурна творба, поставена пред входа на галерията. Пластичното й решение е провокирано от един специфичен карлуковски карстов масив. Концептуално и до голяма степен стилистично скулптурите на Мибо хармонират с неговите графики.

Йонко Бонов