Проектът Медийна свобода и наблюдение на медиите в България, Македония и Албания предвижда в продължение на две години да бъде анализирана и оценявана работата на държавните електронни средства за масова комуникация. Той е финансиран от програмата "ФАР-Демокрация" на Европейския съюз и в България се кооридинира от Асоциация "Аксес", участват още Форум "Свободно слово" и Центърът за либерални стратегии. За експертна помощ е поканен Международният център "Article XIX", Лондон. В Албания проектът се ръководи от Документационния център по правата на човека, Тирана, а в Македония - от Хелзинкския комитет, Скопие. На всеки шест месеца наблюдателните групи ще публикуват на английски език събраните и анализирани данни. През 1999 г. окончателните резултати ще бъдат представени в "Бяла книга". Основната цел е да бъдат събрани обективни данни за степента на независимост в държавните медии на трите страни и за намесата на властта в работата им. Това би трябвало да покаже доколко медиите отговарят на определението "обществени". Всяка от трите национални групи ще подготви Харта на журналистическата етика за обществените електронни медии, впрочем далеч не първата у нас.
Наблюдението в България е съсредоточено върху основните новинарски и коментарни предавания по Канал 1 и по "Хоризонт". То е започнало през август и достъпът до натрупаната банка данни е свободен за всеки, който иска да я използва за граждански и научни цели. Въпреки че още е рано за категорични заключения, наблюдателите твърдят, че вече е очевидна положителна тенденция в изпълнението на информационната функция на двете медии. Личи обаче и приоритетът, който се дава на лица, тези и аргументи, характерни за официалната политика - за сметка на експертни и алтернативни мнения.
Б.Б.