С поредица от камерни изложби напоследък галерия "Арт 36" продължава политиката си, ориентирана към класически форми в изкуството, създадени от утвърдени в нашия художествен живот автори или по-млади, проявяващи забележителен професионализъм в работата си. Експозицията на Георги Божилов - Слона го представи такъв, какъвто го познаваме: винаги еднакъв, но и винаги "свеж". Изработеният преди десетилетия маниер има своя вътрешна динамика, която обуславя постъпателното и много деликатно развитие. Основните компоненти се запазват, но неуловимо се преструктурират. Така картините му веднага се разпознават, като при това не излъчват сухотата, която обикновено се наблюдава при преексплоатираните автоцитатни подходи в изкуството.
Графичната изложба на Димитър Келбечев показа творби, впечатляващи най-вече с майсторското изпълнение. Иначе сюрреалистичният образен свят, построен на базата на стари и нови митове, е може би прекалено претрупан и твърде "бароков" за съвременния зрител. Особено ако не е свикнал да гледа класически на класическата графика - да се любува на щрихи, форми, детайли, пространства...
Д.П.