Културен коктейл

Изборът на "Култура"
На "Славейков"
Факти, факти, факти
Около субсидиите за българския театър
Законите на Газдов, Христо Карастоянов
Иван Андонов във Витоша
Георги Божилов-Слона и Димитър Келбечев в Арт 36
Балкански музикален форум в София
Проект за наблюдение на медиите
Синтезатори в зала България, Любен Ботушаров
Почит към Иван Лазаров, Красимира Коева
Френска музика и рецитал на Анжела Тошева, Милена Божикова