Коля
Чехия - Франция
Режисьор -
Ян Сверак
Кино Витоша и Ново кино Славейков
Цена на билетите 2000 - 3500 лева
Разпространява Дъга филм

Мирна
Списание за православна беседа
Издава Фондация Покров Богородичен
София, 1997

Български месечник
Списание за литература
Издава Свободно поетическо общество
София, 1997
Цена 2000 лева