Повод да отбележим отново почитта си към творческото дело на един от най-изтъкнатите ни скулптори - проф. Иван Лазаров (1889-1952), е четиридесет и пет годишнината от неговата смърт. Завършил Художествено-индустриалното училище в София (1912) при проф. Жеко Спиридонов и след това Мюнхенската художествена академия (1920) при проф. Х. Хан, Ив. Лазаров през целия си творчески път не престава да експериментира и да търси максималната изразителност на пластическата форма. Малка пластика в бронз, монументална паметникова скулптура (предимно в камък), керамични и дърворезбовани пана - скулпторът винаги успява безпогрешно да открие адекватния на замисъла материал и жанр. В съкровищницата на българското изобразително изкуство завинаги ще останат творбите, бележещи развитието на самата българска скулптура от началото на века: от ранните, третирани в духа на импресионистичен артистизъм "трептящи" обеми: "Те победиха", "На нож", "Падналият другар", посветени на Балканската война (1912 г.), до конструктивната, изчистена и пестелива на детайли форма в творбите от 30-те и 40-те години: "Прокудени македонки", "Тъга", "Молещи се жени", "Средногорка", "Майката" от надгробието на Димчо Дебелянов и др.
Проф. Иван Лазаров е и дългогодишен преподавател по скулптура в Държавната художествена академия (1919-1952), неин директор до 1945 г., основател и пръв директор на Института за изкуствознание при БАН (1949-1952), автор на теоретични студии, посветени на българското изкуство ("Нашата скулптура", "Иконостасът на Пазарджишката съборна църква" и др.). Неговият принос за развитието на българската култура от първата половина на века - и предимно задълбоченото вникване в същността на българските традиции и откриване на допирни точки с модерната европейска художествена естетика на ХХ век, отреждат на проф. Иван Лазаров заслужено място сред духовните водители на своя народ. Неговото творческо дело освен респект провокира и необходимостта от по-доброто му познаване от страна на потомците, за да бъде диалогът наистина пълноценен.
Красимира Коева