Елин Пелин
Вероучение за деца
Отечество
София, 1997
Цена 1500 лева

Карл Ясперс
Съдба и воля
(Автобиографични свидетелства)
Провокации
(Разговори и интервюта)
ЕА
Плевен, 1997
Цена 3600 лева

Кърт Вонегът
Времетръс
Превел от английски Владимир Германов
Весела Люцканова
София, 1997
Цена 2500 лева

Франц Кафка
Дневници
Превела Надежда Дакова
ЛИК
София, 1997
Цена 2100 лева

Федерико Фелини в съавторство
с Шарлот Чандлър
Аз, Фелини
Превела от английски Лидия Шведова
Хемус
София, 1997
Цена 3500 лева

Дейвид Шарон
Синдромът на Каин
Превел от испански Владимир Гьозов
Атика
София, 1997
Цена 3500 лева