В галерия Витоша неотдавна Иван Андонов представи живописни произведения, болшинството създадени през последните две години. Предимно пейзажи и натюрморти, те носят почерка на автора си или по-скоро този експресивно-декоративен маниер, който той предпочита, без да се отказва и от някои конструктивни опити. Веднага личи, че изобразителното изкуство не е основното поприще на известния ни актьор и режисьор. Но в никакъв случай не е и просто хоби - очевидно той се занимава много сериозно и отдавна с живопис, която се е превърнала в още един начин на изява на артистичната му природа.
Д.П.