Пирин пее освен събор на народното творчество е и научна конференция.

Като отглас от събора фондацията със същото име със седалище в Благоевград организира тази конференция в града под наслов "Народно творчество на Пиринския край".
Задачата на конференцията бе да се направи анализ на проведените до наши дни събори на местността Предел - от първия - 1962 г., до последния - 1997 г., а също да се изтъкне доколко българските фолклористи, етнографи и музиколози са изследвали този български край.
Не е тайна, че съборът през 1997 г. се осъществи главно чрез щедрото съдействие на фондацията "Пирин пее" и нейния председател Иван Тодоров, а конференцията, организирана великолепно, изцяло бе поета от него.
В три доклада - на доц. Константин Динчев, проф. Кирил Стефанов и н.с. Любен Ботушаров, се очерта сложният път, който съборът е преминал от своето начало - 1962 г., досега. Установи се, че въпреки голямото прекъсване между 1985 и 1997 г., народните певци, танцьори и свирачи не са изоставили завещаното от дедите, че все още фолклорът на Пиринския край живее пълноценно. Отбелязаха се някои промени, които времето неминуемо налага, но в основата си пиринското народно творчество си остава непроменено, със своите типични белези.
Други три доклада - на проф. Тодор Джиджев, ст.н.с. Михаил Букурещлиев и Иван Тодоров, показаха как българските композитори и хореографи ползват в своето творчество образци от Пиринския край, доколко това обогатява палитрата на българското музикално и танцово изкуство. В центъра на обзора при тримата бе световноизвестният ансамбъл за народни песни и танци "Пирин", чиято програма от създаването му до днес е изградена предимно на основата на пиринския фолклор.
Музиколозите ст.н.с. Искра Рачева, проф. Лидия Литова и доц. Димитрина Кауфман убедително доказаха, че Пиринският край е цялостно изследван от фолклористите музиколози, записали хиляди народни песни и инструментални мелодии, публикували капитални сборници, студии и статии. Изследването на танцовия фолклор проследи Красимир Петров. Директорът на Института за фолклор при БАН д-р Мила Сантова докладва резултатите от комплексните проучвания на народната култура от град Банско - една оригинална дейност на фолклористи, етнографи и музиколози. Доказа се, че Пиринският край е най-щателно проучен, че там са намерени едни от най-интересните и старинни образци на българската народна култура.
Не по-малко стойностни бяха дискусиите по докладите и особено във връзка с провеждането на събора "Пирин пее". Оспорваха се резултатите от него, промените, които времето налага, подборът на участниците и т.н. Но въпреки споровете в края се стигна до основния извод, че въпреки трудното време "Пирин пее" бе проведен като истински празник на народната култура на този благодатен край, че съборът е стимул за съхраняването на фолклора.
Фондацията "Пирин пее" направи голям подарък на институтите при БАН - пълен звукозаписен материал от седемте естради на събора - ценна документация, която влиза в богатия фолклорен архив на Академията.
Николай Кауфман