Врачанският живописец наивист Росен Рашев-Рошпака представя в галерия "Витоша" пластики, изпълнени от шамотна глина, с общо заглавие "Душата на влюбения".
Художникът интерпретира мотиви от езическата обредна символика. Някои от скулптурите му са своеобразни реплики на древноегипетски релефни изображения. За други той е импулсиран от изкуството на примитивния тотемизъм. Впечатлен е преди всичко от пластичните изображения на древнобългарската култова обредност. Авторът пресъздава образи на сатири, необикновени животни и птици, влюбени души. Той претворява една причудлива скулптурна линия с простота, искреност и въображение.
Фигурите, обърнати към света с неподправена любов и с наивно учудване, са с широко отворени обятия, готови да се устремят нагоре, над дребнавост и земна страст, към духовните пластове на трихотомното начало. Те провокират с две, дори с три лица, всъщност нямат сляпа страна, нямат гръб, както дървото, скалата или всяко съвършено природно образувание. Върху тях са напластени по няколко чифта очи, всяка част от тялото може да изненада с едно широко отворено зрително сетиво. Пластичните деформации обаче не са уродливи, не отблъскват, а отвеждат към сложния свят на изконната любов.
Йонко Бонов