Аз обичам читалищата
Заседанието на Националния съвет по читалищно дело, което се проведе в края на миналата година в Министерството на културата, обсъди конкретни проблеми, свързани със съдебната регистрация на читалищата, с отпускането на субсидиите от общините, с възстановяването на собствеността на читалищата върху сгради, парцели и земеделски земи, както и някои трудности, свързани с безвъзмездното отстъпване на читалищата правото на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени им преди приемането на новия Закон за читалищата.
Участниците в заседанието, което бе ръководено от Антоанета Гинина - началник на отдел "Библиотеки и читалища" в Министерството на културата, изнесоха тревожни факти, свързани със забавянето на съдебната регистрация, като подчертаха, че някои окръжни прокуратури и съдилища изискват вместо решения на общите събрания, учредителни протоколи като за новосъздадени читалища.
Членовете на Националния съвет изнесоха и факти, от които се вижда, че в отделни общини неправомерно са спрени субсидиите за читалищата, както и заплатите на работещите в тях. Явно е, че общинските власти в тези места недобросъвестно са разчели смяната на системата за финансиране, която произтича от новоприетия Закон за народните читалища.
На срещата бе решено, че е необходимо да се изготви писмо, подписано от министрите на културата, финансите, благоустройството, правосъдието и земеделието, до областните управители и кметовете на общините, в което конкретно да бъдат разяснени отново правата и задълженията както на местните власти, така и на читалищните настоятелства.
На заседанието министърът на културата г-жа Емма Москова изрази пред членовете на Националния съвет по читалищно дело отношението си към читалищата в подчертано емоционален стил: "Аз обичам читалищата! България има голяма нужда от тяхната дейност."
Г-жа Москова обеща, че ще изпрати (и е изпратила) приветствия за коледните и новогодишните празници до всяко читалище в страната.
Любен Русков