Йордан Радичков
"Умиване лицето на Богородица"
Рисунки Йордан Радичков
"Факел"
София, 1998
Цена 4000 лева


"Български месечник"
Списание за словесност
Книжка 2-3, 1998
Издава "Свободно поетическо общество"
София, 1998
Цена 2000 лева


Владимир Полянов
"Зад завесата на театъра, литературата
и обществения живот"
Спомени за събития и личности 1905-1945
"Кралица Маб" и УИ "Св. Климент Охридски"
София, 1997


Румен Леонидов
"Край на митологията"
"Свободно поетическо общество"
София, 1997


Владимир Набоков
"Дар"
"Хемус"
Превод от руски Пенка Кънева
София, 1997
Цена 3700 лева


"Съвременник"
Списание за литература и изкуство
"Медиа" Холдинг АД
Брой 3, 1997
Цена 3500 лева


Росица Петрова
"От някъде"
ИК "Амбелино арт"
София, 1997
Цена 500 лева


"Театрален Лондон:
хитове и провали"
Съставителство и предговор
Калина Стефанова
Превод от английски Искра Николова
ИК "Епсилон-елст"
София, 1997
Цена 3000 лева


Ина Микова
"Право на страх"
"Йомик"
София, 1997
Цена 1700 лева