1997 година -
обзорите на Култура

Как ехото заглъхва, Виолета Дечева
Ключове и изтривалки, Борислав Колев
Компактдиск-пазарът - една българска фантасмагория, Екатерина Дочева
Година на липсата, Милена Кирова
Толерантността умря, Маня Попова
Витрини и дегрдации, арх. Лило Попов
Шансове на скуката, Диана Попова
Опашката на началото, Ромео Попилиев