Юра Зойфер. Австрийски драматург, чиито пиеси стават популярни във Виена в края на 20-те и началото на 30-те години. Умира през 1939 година в концлагера Бухенвалд едва 27-годишен, само седмица след като родителите му са успели да закупят в Ню Йорк разрешение за освобождаването му. Съвременниците му го помнят като изключително витална и интелектуално-извисена личност: пише пиеси, хумористични и журналистически материали, стихове, остава недовършен един роман. Наричат го "австрийския Бюхнер", "австрийския Тухолски", по талант и значимост бива сравняван с Нестрой, Хорват, Брехт, а Хелмут Квалтингер, известен артист, кабаретист и писател, го нарича "без съмнение най-гениалният мъж на тази изчезнала историческа епоха - един блуден син на бюргерството".
След войната творчеството му е забравено, но от десетина-петнайсет години интересът към Юра Зойфер се завръща: пиесите му се играят с успех в Австрия, във Виена има камерен театър, наречен на негово име, основана е фондация, която се занимава с изследване на живота и творчеството му.
В България негови литературни откриватели са преводачките от немски език доц. Пенка Ангелова и доц. Ана Димова. През 1996 година те издадоха в сборник пиесите на Зойфер "Еди Лехнер надзърта в рая", "Винета - потъналият град", "Астория", "Свършекът на света". Изданието, дело на издателство "ПИК", е придружено с обширен предговор от Пенка Ангелова.
Театрални откриватели са творците от Русенския драматичен театър, които през месец декември реализираха за първи път на българска сцена творба от Юра Зойфер - "Винета - потъналият град". Това е синтетичен спектакъл, който обединява танца, музиката, словото, пластиката и богата визия. Представлението доказва, че театърът на австрийския драматург не е остарял, защото със средствата на политическата гротеска се анализират проблеми на света, които и днес са актуални и не са слезли от "дневен ред" - човечеството и научно-техническият прогрес, човечеството и моралът на "прогресивната" цивилизация, човечеството и властта, човечеството и "законите" на историята.
В неговите пиеси откриваме своеобразни предсказания за движението на историята в ХХ век.
Неотдавна, от 7 до 11 декември, доцент Пенка Ангелова и Мариан Савов - директор на Русенския театър, присъстваха на голяма международна конференция, посветена на творчеството на Юра Зойфер. Пенка Ангелова участва с доклад в теоретичната конференция "Големите градове - театърът - Юра Зойфер", а Мариан Савов представи с експозе и чрез видеоматериал спектакъла на Русенския театър "Винета - потъналият град". Постановката получи покана да участва в театрален фестивал, който ще се проведе във Виена в края на месец юни.
Крум Гергицов