Константин Константинов
"Път през годините"
"Отечество"
София, 1997

Ивайло Петров
"Семейство Баронови"
Роман, първа част
"Крида арт"
София, 1997
Цена 5000 лева

Ангел Ангелов
"Конкретни утопии"
Проектите на Кристо
"Отворено общество"
София, 1997
Цена 2000 лева

Франсоа Вийон
"Стихотворения"
Превел от френски Кирил Кадийски
"Нов Златорог"
София, 1997
Цена 12 500 лева

Андре Жид
"Фалшификаторите"
Превел от френски Иво Христов
ИК "Петриков"
София, 1997
Цена 4300

Превод на Свещения Коран
Превел от арабския оригинал Цветан Теофанов
Редакция и корекция Благотворителна фондация "Иршад"
Издателство "Тайба Ал-Хайрия"
1997

"Понеделник"
Списание за теория, политика и култура
Брой 1/1998
Издава център за стратегически изследвания