Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Журналистически награди Паница - 1997 г.
Изложба на сдружението на българските фотографи
Флуксус в София
Конкурс за пианисти "София", Ива Бончева
Четения на античниците, Елза Нинова
Живият труп в Малък градски театър, Дора Монова, Гергана Гетева
Обект до квадрат в СГХГ, Мария Василева
Юри Буков в зала България, Милена Божикова
Тънка книжка, много движение, Десислава Неделчева
Unpluggedна MTV, Момчил Тицин