Елена Тончева е новата българска носителка на Хердерова награда.
Основана от фондация "Алфред Тьопфер" в Хамбург през 1963 г., наградата се присъжда за грижи и напредък в културните взаимоотношения с източните и югоизточните европейски народи. С нея се отличават изтъкнати творци в областта на литературата, живописта, музиката, архитектурата, етнологията, съхраняването на паметниците на културата... Изборът на лауреатите се прави от европейски кораториум, всеки път с различен състав.
Елена Тончева е 30-ят български носител на наградата и вторият музиковед от България. С Хердеровото отличие е оценена нейната изследователска работа в областта на източноправославната средновековна музика.
Честито!
К