Гьоте-институт - София, представя от 20 януари до 26 февруари 1998 г. международното движение в изкуството "Флуксус" (лат. flux течение), като е обхванат периодът от зараждането му през 1962 г. до 1994 година.
През 1962 г. в Градския музей във Висбаден се провежда първият флуксус-фестивал. Литовският импресарио Джордж Макунас, получил образованието си в различни художествени училища в Ню Йорк, нахвърля през септември 1962 г. концепцията за поредица концерти под заглавие "Флуксус - Международен фестивал за най-нова музика". В продължение на четири уикенда във Висбаден се изявяват творци от най-различни области - от хепънинг и ивент до композиции на конкретна музика, записи на магнетофонна лента и филми.
Понятието "флуксус", с което Макунас първоначално назовава замисленото от него "Международно списание за най-ново изкуство, антиизкуство, музика, антимузика, поезия, антипоезия и т. н.", става мото на многобройни концерти и ивент, манифести и издания, които неуморният организатор осъществява през следващите години в Европа, САЩ, Япония. Въпреки че списанието така и не вижда бял свят, остава понятието "флуксус", с което Макунас обозначава най-различни художествени начинания, при които условностите в изкуството се претапят.
Флуксус - това е на първо място мултидименсионална мрежа от срещи, прояви, идеи и обекти, която обхваща много страни за дълъг период от време. Флуксус - това е един феномен, чиито граници трудно биха могли да бъдат определени. Флуксус е израз на свободното творческо мислене отвъд националните граници и ограничения. Флуксус - ако перифразираме Луис Карол - е една дълга история с много възли.
K