Изложбата Обект до квадрат, показана в Софийската градска художествена галерия, е дело на изкуствоведа Галина Лардева и на художниците Таня Абаджиева, Бисер Недев, Ицко Мазнев и Йоханес Артинян. Към тях трябва да прибавим и автора на плаката Теодор Ушев, успял да намери баланса между рекламния продукт и плаката за изложба като част от нея. Не за първи път Галина Лардева работи с тези художници. Тя е създала около себе си кръг от единомишленици, с които заедно осъществяват редиця проекти - от индивидуални и групови изложби през мащабни акции до превръщането на баня "Старинна" в Пловдив в Център за съвременно изкуство. С тази амбициозна и заслужаваща усилията си задача Г. Лардева се занимава вече няколко години. Няколкото изложби и акции, които е успяла да осъществи като куратор в тази полупорутена, със странна архитектура сграда, в голяма степен са развили в нея не само качества на организатор, но и едно много точно и прецизно отношение към пространството. Това е и основното предимство на изложбата "Обект до квадрат" - доброто мащабиране в също не толкова благодатната зала на втория етаж на СГХГ.
Започвам от плаката и усвояването на пространството, защото това понякога са неща, на които не се отделя голямо внимание, но които издават способностите на куратора да осмисля идеята си не само в теоретичен план, но и според конкретната ситуация. Що се отнася до задачата, поставена на художниците, тя личи ясно от названието на изложбата. Очертани са рамките на бъдещата работа, които всеки да изпълни със свои виждания и в крайна сметка да разчупи. Това като че ли е най-естествено за скулптора Йоханес Артинян, който събира отделни парчета от една работа върху квадратна плоскост и подсказва, че те могат да бъдат и там, но и на много други страни и посоки. Ицко Мазнев показва серия от пластични обекти (хартиена каша с допълнителни примеси), върху които разработва един конкретен елемент и го довежда до абстракция. Бисер Недев си играе с нашето знание за даден обект и способността ни да си го представяме в триизмерен вид и в материал, дори когато виждаме само неговия отпечатък. Недалеч от тази идея е и Таня Абаджиева. Избраният от нея обект - стара ютия, се е превърнал в част от представата ни за традицията. Уголемявайки го многократно и разпечатвайки го на десетки листчета на принтер, после сглобени, Т. Абаджиева в известна степен иронизира закрепостеността ни към конкретни модели, обекти или символи.
Изложбата "Обект до квадрат" е професионална изложба, дело на творчески екип. Тя показва за пореден път, че когато една изложба се мисли не като сбор от работи, а като цялостен организъм, резултатът винаги е налице.
Мария Василева