Теменуги
Другият роман на Яворов
Тълкувания
Съставител Миглена Николчина
"Литературен вестник"
София, 1998
Цена 2000 лева


Йордан Ефтимов
Единадесет индиански приказки
"Литературен вестник"
София, 1997
Цена 2000 лева

Списание Летература
Брой 17/1997
Lettre Internationale
"Отворено общество"
София, 1997
Цена 1500