Архитектурна Култура

Каквото клиентът иска, но по-красиво, интервю с арх. Иво Петров
За банята и за града, Светлана Иванова

Българският брой на Der Architekt:
Архитектура на ръба, Миряна Йорданова
Залезът не е край, Георги А. Георгиев