Националният център за театър
обявява
конкурсна сесия за субсидиране на проекти за театрална дейност.
Конкурсът е открит за участие за всички юридически лица, извършители на професионална театрална дейност и вписани в регистъра на Националния център за театър.
Кандидатстването става чрез попълване на формуляри по образец, които се получават от Националния център за театър.
Краен срок за подаване на документите: един месец след публикуване на обявата.
За допълнителна информация: бул. "Ал. Стамболийски" 17; етаж 2; стая 213; телефони: 987 0451; 980 7407; 86 111 (в. 221; 239).