Леа Коен
Кратката вечност на Алма М.
Кралица Маб
София, 1997
Цена 2500 лева


Върбан Стаматов
Затворник и беглец за никъде
Отечество
София, 1997
Цена 3000 лева


Славомир Мрожек
Дупка в моста
Превод и съставителство Силвия Борисова
ИК Труд
София, 1998
Цена 3900 лева


Ървинг Уелш
Трейнспотинг
Превел от английски Веселин Иванчев
Кротал
София, 1998
Цена 4900 лева


Орлга Харитиди
Влизане в кръга
Превела от английски Кристина Гечева
Епсилон
София, 1997
Цена 2800 лева


Списание Съвременник
Брой 4, 1997
Медиа холдинг АД
Цена 3500 лева