Върбан Стаматов получи годишната награда на Сдружението на български писатели за романа си "Затворник и беглец за никъде", издаден от "Отечество" в края на 1997 година.

К