Руско кино "Култура"

Пет вечери до носталгията, Геновева Димитрова
Защо да бързам, разговор с Алексей Герман
Адреналин, разговор с Александър Абдулов
Киномайчица, разговор с Наталия Пянкова
Мечтая да снимам, разговор с Марлен Хуциев
Приказки за млади режисьори, Лидия Маслова