Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Един филм от Дните на Москва в София
Документални филми, подпомогнати от "Сорос", Антония Ковачева
Концерт на формация Веспер, Момчил Тицин
Те, другите - филм за сектите, Геновева Димитрова
Преводи Изток-Изток на Отворено общество
Българи изписват параклис в Бразилия, Мария Василева
Концерт на Български симфоничен оркестър, Наталия Илиева
Новият алманах Света гора
Поезията на Александър Секулов, Десислава Неделчева
Десет години без Павлина Бешкова, Анжела Тошева