Владимир Набоков
Дар
Превела от руски Пенка Кънева
Хемус
София, 1997
Цена 3700 лева


Жак льо Гоф
Въображаемият свят
на Средновековието
Есета
Превела от френски Елка Русева
Научна редакция проф. д-р Елка Бакалова
Агата-А, София, 1998. Цена 7000 лева