Миряна Башева
Ние сме безнадежден случай
Избрано
ИК Христо Ботев
София, 1998
Цена 2000 лева


Словото на Бешков
Отечество
София, 1998
Цена 8500 лева


Христо Славов
Преди сътворението
Роман
Мисъл
София, 1997
Цена 7500 лева


Омар Хайям
Рубаят
Подбор и превод Йордан Милев
Библиофилско издание
Лотос
Цена 6000 лева