Приключи издателският конкурс по проект "Преводи Изток-Изток", който се провежда за първи път у нас по идея на регионален издателски център към Институт "Отворено общество" - Будапеща, и Център за изкуства "Сорос". Този проект ще финансира частично превода и издаването на трудове из областта на хуманитаристиката на съвременни автори от Централна и Източна Европа и бившия СССР.
За субсидия в рамките на проекта "Преводи Изток-Изток" са кандидатствали 18 издателства с общо 50 заглавия. Комисия с председател проф. Богдан Богданов е одобрила тринадесет проекта, които ще бъдат финансирани с общо 14 685 щатски долара:
Издателство "Панорама", Раско Мочник, Сборник
Издателство "Панорама", М. Мамардашвили, "Картезиански размишления"
Издателство "Пик", М. Йергович, "Сараевско Марлборо"
Фондация за българска литература, Исмаил Кадаре, "Есхил"
Издателство "Карина М", Р. Капушински, "Лапидариум"
Издателство "КАМА", Литван Джорди, "Унгарската революция от 1956"
Издателство "Иван Вазов", Йено Сюч, "Трите исторически области на Европа"
Издателство "Славика", Б. Успенски, "Семиотика на културата", том 2
Издателство "Факел", Н. Манделщам, "Спомени"
Издателство "Критика и хуманизъм", Ивайло Дичев, Татяна Кметова - съставители, "Югокалипсис. Защо се разпадна Югославия?"
Издателство "Кралица Маб", Ю. Лотман, "Култура и взрив"
Издателство "Валентин Траянов", Ян Паточка, "Тяло, език, свят"
Фондация за българска литература, Йоже Вогринч, "Телевизионният зрител"
К