Нови форми, стари дяволи

Новият политически език, който всички казват, че бил станал по-професионален и съответно скучен, се явява голямо неудобство и дори изпитание за някои политически предавания като "Панорама". Затова и тази гальовно наречена от някого "бръснарница", със своя балкански колорит и темперамент, се задвижи тежко-тежко към промяна. От миналия петък тя не е вече съвсем същата. Какво беше досега характерното за предаването? Това, че се явяваха едни и същи персони - досущ като в съответното заведение. (Но нали пак тях ще продължим да гледаме?) Процедурата с тези "клиенти", нейната еднаквост, ритуалност и осветеност (бръсненето като осветяване на лицето), нейната формалност, надхвърляше по значение смисъла и дълбочината на самия политически диспут. По-важна бе (и е) принадлежността към диспута, а не неговите последствия и главно тя (б)е изворът на власт/подчинение. Своеобразно ритуални бяха и тези прекъсвания, на които взаимно се подхвърляха участниците. Сега, вместо от студиото, "бръсненето" ще става от разстояние, ще бъде някак виртуално. В студиото ще има само един "клиент", а останалите ще бъдат разхвърляни по места: в парламент, провинция и т.н. Получавала се дори "по-голяма диалогичност", според едно от излъсканите до болка лица. Кой знае дали е така, но е сигурно, че по този начин се премахва изцяло възможността за прекъсвания, твърде характерни за нашия тип "диалогичност". Всеки от участниците ще може вече спокойно да изказва скучните си и напълно известни съждения, без някой разгорещен колега да му изяжда времето и реда на стола. От друга страна вероятно народните избраници няма да се чувстват като на разпит; ще снизхождат или възхождат подобно на античните богове от специфичните си сфери на обитаване.
Има ли богове обаче, има и дяволи. Например в петъчната вечер са придобили обичая да ни забиват и така нареченото забавно предаване "Пирон". Неговият гвоздей се състои в "скритата камера". Понякога тя е успешна, но поне две трети от времето протича в руслото на доволно омръзналия хумор от съвременния българо-цигански фолклор. Сякаш предаването е обърната надолу с главата "Панорама", с нейната пък съвсем "открита" за определени хора камера. Тази карнавализация, разбира се, изобщо не е запланувана. Тя възниква на основата на спонтанно маймунско имитаторство. По същия начин, както се получи и нашият "сексскандал" с Божидар Димитров. Едно време, когато в Москва кихаха, у нас се хващаше грип. Сега ставащото в Америка трябва пък с двойна сила да се разразява у нас. И тъй като то не може по-мощно да се размаха, както и, разбира се, да бъде оригинално, придобива само една гротескност. Така сатаната си запазва навика да се явява у нас на най-безумни места и да се задвижва в най-невероятни лица.
Ромео Попилиев