Културен коктейл

Факти, факти, факти

Коен не е точно Малер, Марин Бодаков
Книгите, марш, Симона Мирчева
Музикалната седмица, Милена Божикова
Изложба на Кирил Христов, Мария Василева
Плакати в музея, Павел Попов
Опразване на издателство, Симона Мирчева
Черна комедия в Сатиричния театьр, Мая Спасова

Поредната продукция на АЛТ, Биляна Курташева
Проект Личен живот, Майя Стефанова